O nás

Jsme součástí mezinárodní křesťanské organizace TEEN CHALLENGE. Pomáháme lidem závislým na drogách, alkoholu a hazardu najít smysl, sílu a motivaci vedoucí k trvalé abstinenci.

Snažíme se pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, svobodnými od závislosti, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými a duchovně živými. aby mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, rodině i zaměstnání jako zralé osobnosti.

V ČR jsme zahájili svou činnost v roce 1986 kontaktováním závislých přímo na ulicích. V roce 1994 jsme otevřeli první středisko komunitního typu, kde pomáháme vracet závislé lidi zpět do života.

V rámci prevence pracujeme s dětmi a mládeží v dětských centrech TCI ČR v Praze a Brně.

1317

lidí prošlo úspěšně naším programem ve střediscích

27

let fungování

3

střediska v České republice

Náš tým

Bc. Petr Král

ředitel společnosti
tel.: 777 180 549

Tomáš Kačer, Dis.

zástupce ředitele
tel.: 603 912 464

Jakub Anderle

vedoucí střediska ve Šluknově
tel.: 734 369 159

Jiří Zavadzki

vedoucí střediska v Poštovicích
tel.: 739 524 827

Mgr. Jitka Opálková

vedoucí střediska v Brně
tel.: 604 127 780

Bc. Pavel Bukáček

vedoucí centra v Praze
tel.: 734 369 250

Přečtěte si

Výroční zprávy

Bulletin

Knihy

Partneři

Nepornu

www.nepornu.cz

Projekt NePornu působí v České republice již od roku 2018. Jeho hlavním cílem je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie, která ničí naše zdraví, vztahy i společnost, a pomáhat těm, kteří jsou na pornografii již závislí.

Potravinová Banka

www.potravinovebanky.cz

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova.

Šance podaná ruka

www.sancepodanaruka.cz

Nabízí pomoc v těžkých životních situacích prostřednictvím duchovní péče a na základě biblických zásad a principů.

Global TC

www.globaltc.org

Dosud funguje Teen challenge v 129 zemích, s 1 400 programy pro závislé. TCI ČR spolupracuje z mnoha. Global TC také poskytuje vzdělávací programy pro pracovníky.

Dále spolupracujeme s církvemi, městskými a krajskými samosprávami, ministerstvy a s podobně smýšlejícími partnery ze zahraničí.