Prevence

Naší snahou je pomáhat dětem a mládeži předcházet závislosti a pomáhat rodičům a blízkým získávat potřebné informace a dovednosti, které jim mohou pomoci ve výchově.

Centra pro děti a mládež

Naším cílem je zlepšení životní situace dětí a mládeže ohrožené závislostí. Usilujeme přinést dětem a rodinám do života lásku a naději ve smyslu evangelia.

Práce s dětmi se začala rozvíjet již krátce po založení organizace jako reakce na potřeby a problémy dětí žijících na ulici, v nefunkčních rodinách, dětí závislých či ohrožených závislostí. Dětská centra nyní tvoří součást primární prevence a slouží dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí, které jim neposkytuje podněty pro zdravý rozvoj a kde zneužívání návykových látek, chronická nezaměstnanost, kriminalita jsou vnímány jako běžná součást života.

Těmto dětem poskytujeme komplexní péči formou hygienického a materiálního zázemí (svačiny, potřebné oblečení), osobního zájmu a pomoci v problémech, pestré nabídky smysluplných volnočasových aktivit a činností podporujících všestranný rozvoj dětí, biblického vyučování a preventivních programů, zaměřených na budování zdravých hodnotových žebříčků, vzdělávacích aktivit a doučování.

Pracujeme zvlášť s předškolními dětmi, školáky a teenagery, služba reflektuje specifické potřeby jednotlivých věkových skupin dětí. Sloužíme také rodičům, které podporujeme v odpovědném rodičovství, poskytujeme podporu v oblastech jako je např. bydlení, zaměstnání, dluhy, hospodaření apod.

CDM BRNO:

Cejl 18
602 00 Brno

Jitka Opálková
Tel: +420 604 127 780
E-mail: dcbrno@gmail.com
Web: www.teenchallengebrno.cz
Číslo účtu: 1101103337 / 5500

CDM PRAHA:

Havlíčkovo nám. 11/746
130 00 Praha

Pavel Bukáček
Tel: +420 734 369 250
E-mail: cdmpraha@volny.cz
Web: www.cdmpraha.cz
Číslo účtu: 1051103952 / 5500


Prevence na školách

Účelem besed je diskutovat s mladými lidmi především o důvodech vedoucích k problémovému jednání, kam patří mimo jiné závislosti na drogách, alkoholu a gamblingu. Besedy jsou interaktivně vedeny se skupinou maximálně 40 zúčastněných, tak aby byla zajištěna dostatečná interakce. Lektor besed je vyškolený pro práci se skupinou, součástí besedy je také bývalý klient léčebného programu.

Besedy v rámci primární prevence provádíme od roku 1994. Každoročně se besed zúčastní přibližně 1000 studentů základních škol, odborných učilišť a středních škol. Beseda je rozdělena do dvou vyučovacích hodin. Cena za tento dvouhodinový blok je 1200,- Kč.

Pokud máte zájem o besedu, kontaktujte nás na telefonu nebo mailu:

Tel.: +420 734 369 120

tcczech@gmail.com

Podpora církví

Chceme povzbudit církve a jejich členy a přinést jim informace o tom, jak se i oni sami mohou zapojit nebo podpořit práci mezi závislými, ať již ve svém městě či skrze práci Teen challenge CR. Součástí služby v církvi je prezentace služby TC, krátké poselství a také příběhyklientů/studentů TC.

Nabízíme také semináře na témata:

  • možnosti práce se závislými ve vašem regionu (co konkrétně můžete udělat, jak sloužit závislým, jak se zapojit do kampaně „Propojená generace“)
  • jak začít se streetworkem (principy práce kontaktního centra TC)
  • jak začít skupiny Bodu obratu (www.livingfree.cz)
  • jak vypadají besedy na školách a jak je možné se do nich zapojit (ukázková beseda je součástí semináře)

Jsme vděční za tuto příležitost sloužit ve vašich sborech. Mnozí z vás, kteří jste měli možnost slyšet naše pracovníky a studenty, jste se stali našimi pravidelnými podporovateli, za což jsme vděční. Pokud máte zájem o týmy, které by ve vašem sboru posloužili, kontaktujte nás:

Středisko Šluknov:

Tel.: +420 775 556 636

Středisko Poštovice:

Tel.: +420 739 524 827

tcczech@gmail.com