Pomoc

Pomáháme lidem závislých na drogách, alkoholu a hazardu najít smysl, sílu, motivaci a získat praktické dovednosti vedoucí k trvalé abstinenci.

V našich službách najde pomoc každý, kdo hledá řešení pro vlastní potíže s návykovými látkami, nebo pomoc a radu pro své blízké.

Střediska pro muže a ženy

Náplní středisek je pomoc závislým formou dlouhodobého programu komunitního typu, zaměřeného
na získání a udržení abstinence od návykových látek, osobnostní růst, obnovu vztahů a zdravého
zázemí pro budoucí návrat do osobního života. Ve středisku pro ženy mohou být také matky společně
se svými dětmi.

Celková délka programu je 12-14 měsíců a zahrnuje:

 • skupinové a individuální poradenství
 • finanční a dluhové poradenství
 • kulturní a sportovní aktivity
 • výcvik v pracovních dovednostech
 • spolupráci s rodinou a blízkými
 • prevenci relapsu
 • bohoslužby

Spolupracujeme

 • s církvemi a jejich komunitami, tak aby klienti mohli nalézat vztahy mimo prostředí závislosti,
  získat podporu v hledání práce, bydlení a případně další poradenství a pastoraci.
 • s praktickými lékaři a psychiatry
 • s probační a mediační službou, tak aby klienti s alternativními tresty mohli část z nich
  během programu odpracovat
 • s orgány sociálně-právní ochrany dětí

Klienti, kteří se nemají po programu kam vracet, mohou využít náš program Re-enter, který nabízí až 6 měsíční bydlení a poradenství, v oblasti zvládání hospodaření, dluhů, stresu a osobního plánování.

Dokumenty a informace ke stažení

Poštovice

Aktuální volná kapacita
Poštovice 1, 27372
Příjem klientů: +420 733 788 788
E-mail: tcpostovice@gmail.com

Šluknov

Aktuální volná kapacita
Císařský E59, 40777 Šluknov
Příjem klientů +420 732 734 623
E-mail: helplinetc@gmail.com
Blog: www.tcsluknov.cz

Kontaktní centra

V kontaktním centru vám pomůžeme vyhodnotit vaše problémy se závislostí, navrhnout možnosti řešení nebo se zapojit se do podpůrných skupin.

 • Podpora a poradenství závislým a jejich blízkým
 • Kontaktování závislých v jejich prostředí
 • Potravinová a hygienická pomoc
 • Pomoc při nástupu do léčebných programů
 • Realizace podpůrných skupin Bodu obratu
Propojená generace

Tel.: +420 734 167 378

www.propojenagenerace.cz

Ambulantní pomoc

Ambulantní pomoc poskytujeme formou svépomocných skupin pro závislé a jejich blízké, kteří nemohou nastoupit do dlouhodobých léčebných programů. Pomoc poskytují ve většině případů kontaktní centra TC.

www.livingfree.cz

Pokud vidíte ve vašem městě potřebu pomoci závislým nebo jejich blízkým, můžete takovouto skupinu založit. Teen Challenge vám poskytne zaškolení, materiály a také případné rady v průběhu realizace této služby ve vašem městě. Tyto skupiny mohou vzniknout jako aktivita církevního společenství, neziskové organizace, pomoci závislým vězňům ve výkonu trestu.

Programy svépomocných skupin Bod obratu fungují na principu společného setkávání lidí, kteří chtějí řešit své problémy, které je ovládají. Svépomocné skupiny jsou otevřeny pro lidi, kteří mají potíže se závislostí, pro ty, kteří mají ve své blízkosti závislého, zraněné ve vztazích, ty, kteří mají problémy s příjmem stravy, depresemi, nezvladatelným hněvem.