Projekty

V rámci těchto projektů získávají střediska částečně prostředky na provoz. Jejich cílem je také zapojit klienty na různé pracovní aktivity, kde získávají pracovní návyky a možnosti získávání nových dovedností pro pozdější uplatnění na trhu práce.