Bc. Petr Král

ředitel společnosti

Je ředitelem TCI ČR, které spoluzakládal. Absolvoval sociální práci a pastorační poradenství na ETF UK. Během více než 25 let se podílel na přímé práci s klienty a vedení střediska pro závislé.

V současnosti  se podílí na rozvoji celé služby.