Modlitby

Prosím najděte si pravidelný čas a modlete se spolu s námi za:

  • Moudrost v zajištění prostředků na službu.
  • Za služebníky, kteří slouží dětem v dětských centrech a závislým a jejich blízkým v kontaktních centrech, na ulicích a ve střediscích
  • Za klienty našich programů, kteří velmi často bojují s pro ně nezvladatelnými problémy, aby nalezli důvod pro změnu svých životů a sílu odpustit sobě i druhým a také sílu pro učednictví, aby nalezli praktické místo v církvi někde v ČR, až ukončí program.
  • Modlíme se za sbory, které by je po programech chtěly přijmout a poskytnout jim prostor pro další etapu v učednickém procesu.
  • Stále usilujeme o možnost sloužit ve vězeních službou Bodu obratu (www.livingfree.cz), modlíme se za ty, kteří vězňům slouží, aby mohli tyto skupiny ve vězeních otevřít.
  • Za pravidelné drobné dárce, kteří by naši práci podporovali
  • Za dobrovolníky pro novou práci (streetwork v Liberci)
  • Za rozvoj projektu „PROPOJENÁ GENERACE“, jehož cílem je, oslovit co možná nejvíce závislých v naší zemi „dobrou zprávou“.