Dobrovolník kontaktního centra

Přijeď a vyzkoušej si, jaké to je být součástí týmu kontaktního centra, zjistíš jak pracovat na ulicích, co můžeš závislým nabídnout, budeš mít příležitost slyšet jejich příběhy, zjistíš jak moc sám jsi schopen pomáhat, zjistíš co je potřeba udělat pro to, aby podobná služba mohla vzniknout i ve tvém okolí. Samozřejmě se můžeš sám stát součástí už existující služby. 

Cílem kontaktních center je motivace závislých ke změně a k praktickým krokům vedoucích k abstinenci. Zároveň pomáháme jejich blízkým vyrovnat se s problémy vyplývajícími ze životního stylu závislých.

Poskytujeme poradenství partnerům, rodičům a přátelům, jejichž blízcí mají problémy s některou z forem závislostí, při některých kontraktních centrech fungují také podpůrné skupiny pro partnery, rodiče závislých nebo lidi vracející se z léčby, kteří potřebují a chtějí podporu. Pracovníci center vám pomůžou problém vyhodnotit, navrhnout možnosti řešení a zapojit se do podpůrných skupin.

  • Kontaktování závislých v jejich prostředí
  • Motivace k změně
  • Potravinová a hygienická pomoc
  • Podpora a poradenství závislým a jejich blízkým (i telefonická) – Pomoc při nástupu do léčebných programů
  • Realizace podpůrných skupin Bodu obratu