Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

postovice

Tréninkové středisko TC v Poštovicích nabízí dvanácti až osmnácti měsíční křesťansky orientovaný program pro závislé. Program sám o sobě je strukturovaný, každý klient prochází čtyřmi obdobími, které mu pomáhají růst v různých oblastech života. (Poznání sebe sama, Duchovní růst, Rodina a autorita, Práce a zodpovědnost).

TC středisko v Poštovicích se drží vize Teen Challenge to je snaží se pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, svobodnými od závislosti, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, aby mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, rodině i zaměstnání jako zralé osobnosti.

Areál střediska v Poštovicích byl zakoupen v roce 2004. Původní kapacita zde byla 12 lůžek a po rozsáhlé rekonstrukci, na které se podíleli i naši klienti je nyní kapacita 32 lůžek. V průběhu roku 2006 byla podepsána smlouva na koupi přilehlého objektu, kde vznikají ještě další potřebné prostory pro provoz programu. Tím byla zvětšena rozloha střediska na 40 000m². Objekty se stále rekonstruují a připravují se zde prostory pro další aktivity střediska. Nyní se v areálu nachází prostor pro výcvikový program TCIMI, ubytování pro pracovníky, společenská místnost: Modlitebna, fotbalové hříště, prostory pro volnočasové aktivity: ping pong, fotbálek, park pro relaxaci, farma s domácím zvířectvem spolu s pastvinou pro ovce a záhumenka s ovocnými stromy.