Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Cílem naší činnosti je motivace závislých k změně a praktickým krokům vedoucích k abstinenci a pomoc jejich blízkým vyrovnat se s problémy vyplývajícími ze životního stylu závislých. 

Kontaktní centrum je místo, které pomůže závislým nebo jejich rodičům, partnerům či blízkým najít pomoc, která může být řešením pro jejich problém se závislostmi. Pracovník centra vám pomůže problém vyhodnotit a navrhnout možnosti řešení. V rámci  kontaktních center poskytujeme poradenství partnerům, rodičům a přátelům, jejichž blízcí mají problémy s některou z forem závislostí, při některých fungují také podpůrné skupiny pro partnery, rodiče závislých nebo lidi vracející se z léčby, kteří potřebují a chtějí podporu. Pracovník centra vám pomůže se do těchto skupin zapojit. 

- Kontaktování závislých v jejich prostředí
- Motivace k změně
- Potravinová a hygienická pomoc
- Podpora a poradenství závislým a jejich blízkým (i telefonická)
- Pomoc při nástupu do léčebných programů
- Realizace podpůrných skupin Bodu obratu
 

Kontakty centra naleznete zde: www.propojenagenerace.cz

 

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500

    daruj jedním klikem