Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Práce s dětmi se začala rozvíjet již krátce po založení organizace jako reakce na potřeby a problémy dětí žijících na ulici, v nefunkčních rodinách, dětí závislých či ohrožených závislostí. Dětská centra nyní tvoří součást primární prevence a slouží dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí, které jim neposkytuje podněty pro zdravý rozvoj a kde zneužívání návykových látek, chronická nezaměstnanost, kriminalita jsou vnímány jako běžná součást života.

Těmto dětem poskytujeme komplexní péči formou hygienického a materiálního zázemí (svačiny, potřebné oblečení), osobního zájmu a pomoci v problémech, pestré nabídky smysluplných volnočasových aktivit a činností podporujících všestranný rozvoj dětí, biblického vyučování a preventivních programů, zaměřených na budování zdravých hodnotových žebříčků, vzdělávacích aktivit a doučování. Pracujeme zvlášť s předškolními dětmi, školáky a teenagery, služba reflektuje specifické potřeby jednotlivých věkových skupin dětí. Sloužíme také rodičům, které podporujeme v odpovědném rodičovství, poskytujeme podporu v oblastech jako je např. bydlení, zaměstnání, dluhy, hospodaření apod.

Naším cílem je zlepšení životní situace dětí a mládeže ohrožené závislostí. Usilujeme přinést dětem a rodinám do života lásku a naději ve smyslu evangelia.

CDM Praha:

Havlíčkovo nám. 11/746
130 00 Praha
Pavel Bukáček - 734 369 250
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.cdmpraha.cz      
číslo účtu: 1051103952/5500

CDM Brno:

Cejl 18
602 00 Brno
Jitka Opálková - tel: 739 600 052
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.200krat200.cz
číslo účtu: 110 110 3337/5500

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500

    daruj jedním klikem