Podpora

Děkujeme vám za vaši podporu, ať již šířením dobrého jména Teen Challenge, finančním darem, praktickou pomocí či pravidelnou modlitbou.

ČÍSLO ÚČTU

104 110 73 27 / 5500

Mezi ty, kteří nás podporují, patří:

Apoštolská církev, sbory Církve bratrské, sbory Křesťanského společenství, sbory Jednoty bratrské, Bratrská jednota babtistů, Global Teen Challenge, Nakladatelství křesťanský život, Europe Teen Challenge, společnost ADW Agro, Magistrát hl.města Prahy, Magistrát města Brna, Nadace Olgy Havlové, Nadace Naše dítě, NROS, Victory czech, nadační fond Albert, Siemens – fond pomoci, Ministerstvo práce a sociálních věcí a další individuální dárci z naší země.

Děkujeme!