Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

1958 – SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

dave-nicky-israelOrganizace Teen Challenge začala svou působnost ve Spojených státech amerických, kde se začínající pastor David Wilkerson pokouší pomoci mladým členům gangu v probíhajícím soudním procesu. Setkání s temnou realitou v tak zvaných vnitřních městech vede Davida k akci. Začne tyto mladé lidi vyhledávat, hledat příčiny jejich problémů a zároveň jim nese poselství evangelia. Záhy je otevřeno první středisko pro narkomany v Brooklynu (New York) a pak další střediska po celých Spojených státech. Dnes je v USA 185 středisek Teen Challenge. Programem prošly tisíce mladých lidí, kteří program ukončili a skončili se svou závislostí.

1969 - EVROPA

V Evropě bylo první středisko TC otevřeno v Holandsku. Práce je založena především na výpovědi D. Wilkersona v knize Dýka a kříž, která se mezi tím stává bestsellerem. Postupně je založeno TC v Portugalsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Francii, Dánsku, Velké Británii, Polsku... Teen Challenge tak rozšiřuje po celé Evropě, kde pracuje nyní v 31 zemích. Šíří se také v celém světě kde mimo USA spravuje dalších 245 rezidenčních programů. Dnes tak TC působí v 77 zemích světa. Jednotlivé země spolupracují formou výměny zkušeností.

1987- 94 – (ČSSR-ČSFR) ČESKÁ REPUBLIKA

V Čechách navazujeme první kontakty s Teen Challenge EurAsia v roce 1987. Ačkoli podmínky do roku 1989 v tehdejší ČSSR nejsou vhodné pro otevření regulérního křesťanského resocializačního střediska, začíná školení prvních pracovníků. Po přípravách pracovníků a získání budovy je v roce 1994 otevřeno Apoštolskou církví první středisko TC v Beskydech s kapacitou 7 klientů.

1994 - DNES

Během prvních téměř čtyř let se ukázalo, že kapacita střediska v Tyře není dostatečná. TC začalo rozvíjet další aktivity. Otevřeli jsme kontaktní centra ve velkých městech a dále pracujeme na vybudování dalších. V současnosti mají naše rezidenční programy kapacitu celkem 59 lůžek. Provozujeme 8 kontaktních center v 7 městech. V Praze, Ostravě a Šluknově rozvíjíme práci mezi neorganizovanými dětmi a mládeží. Různých aktivit se účastní na 60 dětí a mladých lidí. Od vzniku TC v ČR jsme v rezidenčních programech pracovali s více než 150 převážně mladými lidmi. Jejich příběhy jsou dostatečně vypovídající o stavu, ze kterého byli vytrženi….

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500