Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Začátkem roku 2006 byl otevřen první ročník Výcvikového programu pro budoucí pracovníky. Tento program se zapojuje do mezinárodního vzdělávacího institutu TCIMI ( Teen Challenge International Ministry Institute )

Výcviková škola je určena pro vzdělávání budoucích pracovníků Teen Challenge z řad studentů, kteří úspěšně dokončili program , zájemců z církví v České republice a jiné. Přijímáme zájemce z České republiky a ze zahraničí. V roce 2011 byl otevřen již šestý ročník Výcvikové školy.

Od studenta Výcvikového programu jsou očekávány flexibilita, zodpovědný a konstruktivní přístup, motivace:

 • pro práci s lidmi
 • pro osobní rozvoj (ochota se učit )
 • pro práci v týmu (být pod autoritou a být autoritou)
 • pro jakoukoli jinou činnost

Praxe

Student by během roku měl projít praxí ve všech typech služby, kterou Teen Challenge poskytuje, včetně specifických dovedností, které jsou typické pro daný typ služby. Praxe je nedílnou součástí školy. Místo zařazení praxe je určeno vedoucím praxe, a to vždy na období jednoho měsíce. Studentům jsou přiděleni odborní vedoucí, kteří je prakticky vedou a měli by jim poskytnout prostor pro získání a ověření dovedností ke službě. Pravidla pro praxi jsou stejná jako obecná pravidla pro školu Teen Challenge. V rámci zařazení na praxi bude studentu upřesněna konkrétní svěřená zodpovědnost. Student si o praxi bude vést písemný záznam a týdenní osobní plán, který bude konzultovat s vedoucím praxe. Praxe je povinnou součástí.

 • Každý student je povinen vykonávat práci dle časového rozvrhu.
 • Student je zodpovědný za správnost postupu práce odbornému vedoucímu nebo vedoucímu praxe.

Vyučované předměty

 • Vedoucí Výcvikového programu 
 • Principy práce Teen Challenge 
 • Vedoucí praxe 
 • Poradenství 
 • Osobní růst, seminář Manželství 
 • Biblické vzdělávání 
 • Angličtina

Pokud se chcete dozvědět více, příručka Výcvikové školy je vám k dispozici v odkazu ke stažení. Můžete nás také kontaktovat na uvedených číslech nebo emailem.