Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Historie

Služba v Teplicích začala v roce 2003 díky modlitbám v tomto městě. V dubnu roku 2004 byla započata služba prostitutkám a v tomto roce se otevřelo první kontaktní místo – kavárna. V těchto prostorách jsme vydrželi jen půl roku, protože zde v zimě byl problém s topením. Nové prostory byly otevřeny v roce 2005. A i z těchto prostor jsme se nakonec odstěhovali opět na jiné místo. Zde byla činnost kontaktního centra po čase ukončena. Na nějaký čas byla tedy služba v Teplicích pozastavena. V současné době máme v Teplicích nové kontaktní místo na ulici Revoluční 1035/1, zde jsme každé pondělí od 20:00 do 21:30. Každou středu od 16:30-18:00 na stejné adrese poskytujeme poradnu pro ženy. 

Cíle

Cílem naší služby je přinášet prostitutkám, narkomanům naději toho, změnit závislý způsob života. Ukázat jim pravdu. Naším cílem je také získat větší počet dobrovolníků, kteří by se věnovali této nelehké službě. Budete-li mít zájem a vnímáte-li povolání do této služby, určitě se ozvěte a nečekejte.

Chraňte své děti před drogami!
Dva nejvýznamnější faktory, přispívající k šíření drog mezi mladistvými, jsou tlak vrstevníků a vliv rodičů. Ani nejlepší rodina nedokáže izolovat své dítě od tlaku vrstevníků. Ale děti, které prožívají plný a pozitivní rodinný život, mají největší šanci nepodlehnout drogám, ani alkoholu, promiskuitě apod. 

DNY PŘED PÁNEM

Letos nás čekájí ještě dvě setkání pracovníků, studentů, pomocníků, dobrovolníků a těch, kteří jsou nakloněni Teen Challenge. Připojte se k nám!

24. září 2016 a 3. prosince 2016

 

SPOJ SE S BOHEM! 

"NADĚJE potřebuje adresu" Don Wilkerson

 unnamed

Nejlepší věci se na počátku narodí v modlitbě, předtím, než se narodí v realitě. Teen Challenge se narodilo skrze obyčejnou modlitbu, která byla vyřčena na střeše, na ulici South Second v části Williamsburg v Brooklynu. Spolu s Davidem jsme zrovna byli svědky, toho když si 3 bývalí členové gangů píchali heroin do žíly, protože byli závislí na drogách. Po tomto zážitku jsme se modlili jednoduchou modlitbu: "Hospodine, dej nám místo, kam bychom mohli tyto závislé přivést a byla jim nabídnuta pomoc." Když se tak dívám zpět na tuto modlitbu z roku 1959 uvědomuji si, že NADĚJE musí být více než jen slovo, poselství, slogan ... NADĚJE potřebuje mít adresu. O nějaký čas později, to co se zrodilo v modlitbě, se stalo místem, domem a prvním Teen Challenge střediskem na Clinton Ave. 416. Až do dnešního dne je to adresa NADĚJE.  


*Don Wilkerson spoluzaložil Teen Challenge v roce 1958 se svým bratrem Davidem a otevřel první středisko v Brooklynu, NY. V roce 1987 spolu se svým bratrem založil sbor Time Square na Manhattanu, NY.  Don založil Global Teen Challenge (GTC) v roce 1995 a sloužil na této pozici 13 let."