Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

TCi ČR provozuje  středisko pro muže ve Šluknově, kde probíhá strukturovaný, křesťansky orientovaný program pro pomoc závislým na drogách, alkoholu a hazardních hrách s celkovou kapacitou 15 míst. 

Hlavním posláním střediska je pomoci dospělým, závislých na drogách, alkoholu, gamblingu, nalézt účinné strategie vedoucí k abstinenci, zdravým vztahům a životnímu stylu a smysluplnému zapojení do společnosti.  

Programy jsou členěny do 5 etap zhruba po 2 až 4 měsících a zahrnují:

- režim
- vzdělávací aktivity
- skupinové a individuální poradenství
- volnočasové aktivity a sport
- zátěžové programy
- výcvik v pracovních návycích a zodpovědnosti
- práci s rodinou a blízkými
- trénink sociálních dovedností a zodpovědnosti
- finanční a dluhové poradenství
- prevenci relapsu
- bohoslužby

Do procesu léčby jsou také zahrnuti lidé z širšího prostředí, do kterého se budou klienti vracet. Naší snahou je vytvářet silné vztahy s církvemi a jejich komunitami, tak aby klienti mohli nalézat novou vztahovou síť, mimo prostředí závislosti.
Klienti, kteří se nemají po programu kam vracet, využívají také naše programy Re-enter, které nabízí až 6 měsíční bydlení a poradenství, v oblasti zvládání hospodaření, dluhů, stresu a osobního růstu.