Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

INaším cílem je pomocí volno-časových programů pro děti a mládež nabídnou bezpečné prostředí pro trávení volného času, pomoci jim najít místo ve společnosti, vést plnohodnotný život, získat pozitivní vztah ke vzdělání, práci, abstinovat od návykových látek a být schopni do budoucna založit funkční rodinu. Program Dětského centra Klokan Teen Challenge se zaměřuje na děti a mládež, které vyrůstají v nevhodných sociálních podmínkách mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny dětí a mládeže ohrožené takovými negativními jevy jako je toxikomanie, alkoholismus a kriminalita. Jde často o děti, které nejsou nikde organizovány, mají problémy se záškoláctvím, drobnými delikty, kouřením a užíváním alkoholu již vraném věku.

Dále nabízíme program pro rodiče a děti, kde formou setkávání v rámci klubu mateřského centra Adámek, chceme podpořit maminky a děti v jejich mateřství. V prostorech Dětského centra chceme nabídnout program všem, kdo mají touhu společně trávit volný čas při vzdělávací, kreativní, sportovní a společenské aktivitě.

Nabídka Programu:

MATEŘSKÉ CENTRUM ADÁMEK

Cílem projektu klubu Adámek je vytvořit prostředí pro neformální setkávání maminek (resp.tatínků) s dětmi a tímto podpořit všestranný rozvoj dětí a vztahu s rodiči. Náplní klubu Adámek je:

  • vytvoření prostoru pro nová přátelství
  • možnost aktivního odpočinku
  • pomoci dětem umět být v kolektivu – zvýšení pocitu sounáležitosti
  • zapojení maminek aktivně do her s dětmi - inspirace pro trávení volného času s dětmi
  • cvičením s dětmi podpořit radost z pohybu
  • prostor pro rozvíjení kretativity (hry, výtvarné činnosti s dětmi....)
  • pomoc dětem se učit novým soc.rolím - podpora skupinové spolupráce
  • pomoci rodičům v případných problémech nebo konfliktech s jejich dětmi
  • pro zájemce - bibl.programy seznámit rodiny s křesť hodnotami, které vedou k úctě
  • ke druhým, k sobě a společnosti

TANEČNÍ KLUB - RADOST Z POHYBU

Pro mládež a děti (od 7mi let) nabízíme pod vedením Davida Ellmricha (pracovníka Teen Challenge) kurzy tance - break dance. Četnost a čas tanečních aktivit, kdy mohou mladí realizovat svůj pohybový temperament dle dohody se zájemci. Součástí je posilování, zvyšování fyzické kondice bez použití cvičebního nářadí. Dále procvičování rovnováhy a základní akro- bacie. Proces je individuální každý jednotlivec cvičí dle svých možností a představ, zaměřuje se na taneční pro- jev blízký jeho osobnosti.

ANGLIČTINA A NĚMČINA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Výuku anglického nebo německého jazyka pro děti předškolního věku povede zkušená lektorka Markéta Hermanová. Lekce budou probíhat od měsíce října v nových prostorech Dětského centra na Smetanově ulici a to ve dnech dle zájmu rodičů mezi 16:00 - 17:00 hodinou.

KERAMICKÁ DÍLNA M.VÁCHOVÉ

Keramická dílna provozuje svou činnost v místnostech budovy Městské knihovny Šluknov. Kroužky navštěvují děti mateřských školek, škol, speciální školy i dospělí. Největší radost dětem přinášejí hotové výrobky, které si s velkou radostí a očekáváním přinášejí domů. Vydařené výtvory budou na nějaký čas vystavovány ve vitrinách nových prostor Dětského centra na Smetanově ulici.

Dále zajišťujeme:

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE SPOLUPRÁCI S TEEN CHALLENGE ODBORNOU KONZULTACI V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ V RÁMCI TEEN CHALLENGE ŠLUKNOV BOD OBRATU - svépomocné skupiny POSKYTUJEME PROSTORY PRO ZDRAVOTNIKY ŠLUKNOVA.

Něco málo z Historie:

Činnost DC byla započata v roce 2001 jako dobrovolná terénní práce mezi dětmi ve Šluknově. Chodili jsme s naším „KLOKANEM“ mezi děti a snažili se jim zpříjemnit prázdninový čas. Protože „Klokan“ sklízel úspěchy, začali jsme usilovně pracovat na tom, abychom získali prostory ve kterých bychom se společně mohli scházet a naší práci ještě více rozvinout. Po dvou letech usilovné práce dobrovolníků, sponzorů a významném podílu města Šluknov, Krajskému úřadu v Ústí nad Labem a Nadace Euronisa jsme otevřeli v říjnu 2003 Dětské centrum Klokan Teen Challenge Šluknov v budově Městské knihovny. Od roku 2006 jsou zástupci za Dětského centra Klokan Teen Challenge zapojeni do volnočasové komise Města Šluknov. Město Šluknov nám v roce 2008 pronajalo nové prostory, které budou plně vyhovovat realizaci aktivit mateřského centra.