Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Pokud byste rádi podpořili některý z našich projektů, středisek, dětských center či kaváren můžete se obrátit na Národní kancelář. Také u jednotlivých odvětví, vždy v kontaktech, naleznete aktuální bankovní spojení.

ČÍSLO HLAVNÍHO ÚČTU: 104 110 73 27/5500

Naši službu můžete podpořit nejen penězi, ale také dobrým slovem, praktickou pomocí, nebo modlitbou. Za jakoukoli vaši podporu budeme moc rádi.

Celé Teen Challenge

Národní kancelář

 

Chceme poděkovat všem z vás, kteří jste nás  podpořili, ať už to bylo jakýmkoli způsobem!

Děkujeme církvím v České republice za jejich přízeň a praktickou pomoc. Děkujeme sborům v naší zemi za jejich modlitební i finanční podporu služby Teen Challenge.

Mezi ty, kteří nás podporují patří:

Apoštolská církev 
Církev bratrská
Křesťanské společenství
Jednota bratrská
Bratrská jednota babtistů
Individuální dárci z naší země
Global Teen Challenge
Nakladatelství křesťanský život
Europe Teen Challenge
společnost ADW Agro
Magistrát hl.města Prahy
Magistrát města Brna
Nadace Olgy Havlové
Nadace Naše dítě
Ministerstvo práce a sociálních věcí ...


Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500