Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Ne všichni závislí jsou schopni nastoupit do dlouhodobých léčebných programů. Zároveň, mnoho lidí po léčebném programu potřebuje další podporu. Velmi často samotní rodiče či partneři
závislého potřebují pomoc zvládnout následky života se závislým. Pro tyto lidi realizujeme programy svépomocných skupin Bod obratu. Fungují na principu společného setkávání lidí, kteří chtějí řešit své problémy, které je ovládají.


- Svépomocné skupiny jsou otevřeny pro lidi, kteří mají potíže se závislostí, pro ty, kteří mají ve své blízkosti závislého, zraněné ve vztazích, ty, kteří mají problémy s příjmem stravy, depresemi,
  nezvladatelným hněvem
- Skupiny jsou strukturované a tematické. Setkání probíhá 1x týdne.

Pomoc můžete vyhledat zde: www.propojenagenerace.cz

Pokud vidíte ve vašem městě potřebu pomoci závislým nebo jejich blízkým, můžete takovouto skupinu založit. Teen Challenge vám poskytne zaškolení, materiály a také případné rady v průběhu realizace této
služby ve vašem měste. Tyto skupiny mohou vzniknout jako aktivita církevního společenství, neziskové organizace, pomoci závislým vězňům ve výkonu trestu.
www.livingfree.cz
Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500

    daruj jedním klikem